Blog geri dön

İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?

İdrar kaçırma sorunu, ortaya çıkma nedenine göre farklı çeşitlere sahiptir. İdrar kaçırma tipleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Stres Tipi İdrar Kaçırma: Stres tipi idrar kaçırma, karın boşluğunda ani basınç artışı meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan idrar kaçırma tipidir. Stres tipi idrar kaçırma özellikle de öksürme, hapşırma ve gülme gibi durumlara bağlı olarak tetiklenebilir. Bu sorun, ilerleyen yaşa ve doğumlara bağlı olarak pelvik bölgedeki yıpranmanın etkisiyle meydana gelebilmektedir.
  • Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma: Sıkışma tipi idrar kaçırma, mesanenin aniden, istemsiz bir şekilde kasılması sonucu ortaya çıkan idrar kaçırma tipidir. Urge tipi idrar kaçırma olarak da bilinen bu sorun, genellikle kronik idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle gelişmektedir. Bununla birlikte çeşitli nörolojik hastalıkların ve sorunların da sıkışma tipi idrar kaçırmaya neden olabileceği bilinmektedir.
  • Taşma Tipi İdrar Kaçırma: Taşma tipi idrar kaçırma, mesanenin tamamen dolması, yeterli miktarda boşaltılamaması nedeniyle ortaya çıkan bir idrar kaçırma tipidir. Bu tür idrar kaçırma sorununda, idrar genellikle az miktarda, damlalar halinde kaçırılmaktadır. Genellikle mesanenin yapısı ile alakalı sorunlar sebebiyle meydana gelmektedir.
  • Karma İdrar Kaçırma: Karma idrar kaçırma, mix tip idrar kaçırma olarak da bilinir. Bireyde hem stres tipi idrar kaçırma hem de sıkışma tipi idrar kaçırma varsa karma tip idrar kaçırmadan bahsedilebilir.

İdrar kaçırma çeşitleri bu şekilde sıralanabilir. Kadın doğum doktorunuz idrar kaçırma sıklığınızı, idrar kaçırma sorununun nasıl tetiklendiğini ve geçmiş hastalıklarınızı değerlendirerek idrar kaçırma tipinizi belirleyecektir. Sonrasında ise size bir tedavi planlaması hazırlayacaktır.

İstanbul İdrar Kaçırma Tedavisi Fiyatları

İstanbul idrar kaçırma tedavisi fiyatları, tedavinin detaylarına ve benzer etmenlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Blog geri dön
Doktora Sorun!
Call Now Button